Aangifte IB Ondernemers

Na afloop van het boekjaar ontvangt u van mij tezamen met de jaarrekening van uw onderneming een instructie voor het invullen van de ‘Aangifte Inkomstenbelasting voor Ondernemers’. Hierin staat op een overzichtelijke en begrijpelijke wijze hoe u de ondernemingsgegevens en resultaten in het aangifteprogramma moet invullen.

Bovendien ziet u meteen of u in aanmerking komt voor diverse aftrekposten en hoe u deze verwerkt in de aangifte.

Uiteraard vult u zelf naast uw ondernemingsgegevens ook het privé gedeelte van de aangifte in. Bijvoorbeeld in verband met fiscaal partnerschap, inkomsten uit loondienst, spaargeld, aandelen of een eigen woning/hypotheek.

Naast de jaarrekening, toelichting en invulinstructies ontvangt u ook een definitieve BTW berekening. Hierin zijn correcties verwerkt over het afgesloten boekjaar m.b.t. de Kleine Ondernemers Regeling (KOR), vrijgestelde omzet en niet aftrekbare BTW. En de BTW berekening geeft aan of een ‘Suppletie Omzetbelasting’ ingediend dient te worden voor nog te betalen of terug te vorderen BTW.

Hebt u vragen over de aangifte IB voor ondernemers? Neem vrijblijvend contact met mij op.

Advertenties